75 דק'

= תוכן למנויים
75 דק' נפח מתקדם
אימוני חדר כושר טהורים לכל הGym Rats שבינינו שגורמים לארנולד להתרגש.