אישי

= תוכן למנויים
אישי פסיכולוגיה
ע"פ ויקיפדיה:"תסמונת המתחזה היא מצב בו אנשים שהגיעו להישגים גבוהים מפקפקים בתרומה האישית שלהם להישגים אלו וחושבים שהשיגו אותם בדרכים לא הוגנות. אנשים אלו יתקשו להפנים משוב חיובי ויחששו תמיד...
אישי השראה
אני לא חזרתי לעצמי אחרי הלידה. ולעולם לא אחזור.  לפני הרעיון של הריון וילדים גם לי היו חששות ומחשבות על מה יהיה עם הגוף שלי, עם הקריירה, עם עצמי. פחדתי...